Assesorant SEWA pel Banc Mundial

Emès el 2 de juny de 2010. Canal Terrassa Vallès.Jose Ángel Martín-Borregón, enginyer textil, explica la seva experiència a la Índia on va anar per assessorar a SEWA -Self Employed Women's Association- a millorar la seva productivitat en el sector tèxtil per encarrec del Banc Mundial.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada